Voor de Cantine

Gemeenschapskunstproject ism. Erfgoedcentrum Nieuwland uit Lelystad (2011).

 

 

Op verzoek van NieuwLand heeft artistiek leider Ludy Feyen een opzet bedacht voor een kunstproject waar bewoners uit Lelystad aan deel kunnen nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gekozen is voor een onderwerp dat dicht bij de mensen staat, nl. voedsel van eigen bodem; van zowel de polderbodem als de eigen moestuin. De opzet is om samen met een aantal tuinders verenigingen een tijdelijk tuin in te richten en te onderhouden gedurende één groeiseizoen. Als uitgangspunt dient het ontwerp van een gevel van een montageschuur, kenmerkend voor de eerste bebouwing van boerenschuren in de Flevopolder. Sommige van de groenten en kruiden die verbouwd gaan worden zullen gebruikt worden door het museumrestaurant, dat zich gaat vestigen in de te herbouwen Cantine, zoals die gebruikt werd op het werkeiland ten tijde van de inrichting van de polder.

Aantal deelnemers aan de tuin werkzaamheden zo’n 50, bezoekers tijdens museumweekend zo’n 800 tot 1000 mensen. Zie ook www.youtube.com/nieuwlanderfgoed