Op grond van artikel 2 van de statuten heeft Stichting Salix de volgende doelstelling:
‘Het realiseren van kunstprojecten in de natuur op basis van gemeenschapskunst in zowel Nederland als in andere landen.’

De projecten die jaarlijks door Stichting Salix worden mogelijk gemaakt, geven invulling aan deze doelstelling.
Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Stichting Salix heeft de ANBI-status aangevraagd, Stichting Salix/RSIN 8178.54.654.

Beleidsplan st. Salix 2017-2018

Jaarverslag2015

Jaarverslag stichting salix 2016 [35158]

Jaarverslag stichting salix 2017 eme[35159]

Jaarverslag stichting salix 2018 def

Jaarverslag Stichting Salix 2019

Jaarverslag Salix 2020

Jaarverslag Salix 2021