Stichting Salix realiseert gemeenschapskunst in de natuur.

Sinds de oprichting van de Stichting zijn onder leiding van artistiek leider en kunstenaar
Ludy Feyen en haar teams diverse projecten in den lande uitgevoerd.
De projecten staan open voor diverse deelnemersgroepen en zijn dikwijls multidisciplinair van aard.
Per project worden collega kunstenaars uitgenodigd om hun bijdrage te leveren.
De projecten komen tot stand dankzij financiële ondersteuning van gemeenten, fondsen en sponsoren.

Veel plezier en inspiratie bij het bekijken van deze site.