Stichting Salix heeft als doel het realiseren van kunstprojecten in de natuur op basis van gemeenschapskunst. De Stichting doet dit door opdrachten te verstrekken aan kunstenaars uit verschillende disciplines die passen binnen de projecten, door het werven van donaties en sponsoring en door het aangaan van samenwerkingsverbanden met partners om samen de projecten mogelijk te maken.
Stichting Salix is de culturele ANBI-status toegekend, Stichting Salix/RSIN 8178.54.654.

Donaties zijn welkom op het banknummer NL74 RABO 0129 6033 33 van St.Salix, Zoeterwoude.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Sinds de oprichting in maart 2007 zijn er door Stichting Salix in totaal 10 projecten uitgevoerd waarvan het Waterkunstwerk, de Historische tuinen, de Polderkringloop en de Drakentuin als permanente groene kunstwerken te bezoeken zijn. De projecten vinden over het hele land plaats. Bewoners en betrokkenen die deelnamen in Nederland wonen in Leiden, Zoeterwoude, Zoetermeer, Schiermonnikoog, Oost-Groningen en Lelystad. De Stichting zetelt in Leiden.

Artistiek leider, de persoon die de projecten initiëert en begeleidt en uitvoert, is beeldend buiten kunstenaar Ludy Feyen.  http://www.ludyfeyen.nl/

De Stichting wordt bestuurd door :

Han Dirks

Voorzitter

Jurist, opgeleid aan de Universiteit Leiden, werkzaam bij het ministerie van BZ. Actief in de Leidse gemeentepolitiek.
Bereikbaar per e-mail: han_dirks@hotmail.com

 

Han’s motivatie: 

‘Ik wil mensen verbinden en met elkaar in contact laten komen. De kunst projecten van Ludy zorgen daarvoor. Samen met mensen uit de buurt werken aan een creatief proces, met een bijzonder resultaat. Je kunnen verwonderen over iets dat met de inbreng van jezelf en van anderen tot stand is gekomen. Een object dat meerwaarde heeft voor de omgeving en iedereen die heeft meegewerkt aan het kunstwerk. Niet alleen het resultaat telt, maar ook de weg ernaar toe.’

‘In een tijd waarin de overheid bezuinigt op kunst en cultuur vind ik het júist belangrijk een bijdrage te leveren op dit vlak. De belangrijke maatschappelijke waarde van kunst mag niet worden onderschat en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Kunst en cultuur van iedereen, voor iedereen. Ook dat vind ik terug in de projecten van Stichting Salix en biedt voor mij een inspiratiebron om mij hiervoor in te zetten.’

 

Eveline Euser

Secretaris

foto februari 2015Naam: Eveline Euser
GZ-psycholoog, eigenaar BOX | Bureau Ouder-kind Xpertise

 

Eveline’s motivatie:

 

Natuur en kunst gaan mij beide ter harte. Het zijn bronnen voor me, waar ik me door oplaad en waar ik nieuwe energie en creativiteit uit put. Daarom ondersteun ik graag Stichting Salix die deze beide verbindt in haar projecten op het gebied van gemeenschapskunst. Mensen, natuur en kunst bij elkaar brengen – dat is wat stichting Salix beoogt en waar ik graag een bescheiden bijdrage aan lever als secretaris!

 

Rinus van Swieten

Penningmeester


Gepensioneerd financiëel co-operator van de Rabo Bank “Rijnstreek”.
Actief bestuurslid van diverse vereningen en stichtingen en betrokken bij de ontwikkeling van de agrarische kant van het Groene Hart gebied.
Bereikbaar per e-mail: vanswietenstraat2@yahoo.com

 

Rinus als persoon: een hartelijk en betrokken bestuurslid die onmiddelijk aanpakt waar dat  nodig is. Beschikt over een groot improvisatievermogen en hierdoor over vindingrijke oplossingen. Door zijn grote netwerk en actieve aandeel in andere bestuursorganen op het gebied van plattelands ontwikkeling krijgt de projectuitvoer van Stichting Salix dikwijls goed voet aan de (boeren)grond.