Wereldwijde Wenteling

Wie herinnert zich Walfisk Mienskip nog? De grote walvisbeelden in de zomer van 2017 en 2018 aan het wad bij de passantenhaven. Garda Meerdink – toen nog van AtelierSchier- en Ludy Feyen -natuur kunstenaar – maakten destijds veel werk van hun missie om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij hun motto ‘een Schone zee, doe je mee?!
Alhoewel de stranden er nu iets schoner uit lijken te zien, is de noodzaak van het nemen van maatregelen om vervuiling en uitputting van de aarde tegen te gaan er niet minder om geworden. Hoe kunnen we hier zelf aan bijdragen?

Garda en Ludy slaan de handen weer ineen en komen met een nieuwe opzet die hopelijk veel jongeren een hart onder de riem gaat geven. Samen met de jongeren van Schiermonnikoog en met NatuurMonumenten wordt er gewerkt aan een ervaringsplek op het eiland, die in het teken staat van bewustwording van je eigen footprint. Je weet wel, het begrip dat inzicht geeft in je eigen verbruik van grondstoffen op jaarbasis. Zoals we nu wereldwijd leven hebben we 3 tot 4 aardes nodig om genoeg te hebben voor iedereen. Daarbij staan we voor grote veranderingen op het gebied van klimaat en zeespiegelstijging.

Het plan is om dus een ervaringsplek aan te leggen in de vorm van een labyrint; een weg die je met de nodige wendingen aflegt naar binnen, zowel in jezelf als ter plekke. Het grondpatroon van een walvis gaat hierbij het uitgangspunt zijn.
Tijdens schoolreisjes en werkweken kunnen jongeren bij Garda en Ludy, aangevuld met andere gastdocenten, een programma op maat samenstellen en uitvoeren. Hierin gaan we concreet onze eigen levensstijl onder de loep nemen en kijken welke andere keuzes we kunnen maken. Hoe ziet het eiland van de Toekomst eruit? Hoe klinkt jouw Toekomstmuziek?

Ons voornemen is rond midzomer 2022 met een presentatie naar buiten te komen voor alle geïnteresseerde eilanders en gasten. Om hiermee jongeren een stem te geven in het aangaan van een hoopvolle toekomst, hier in Nederland en ook wereldwijd.