Als creatieve maker en makker wil ik mijn hart geven aan wat ik kan bijdragen aan een liefdevolle toekomst.
Om met mijn kunst vooral jongeren te steunen in de keuzes waar zij zich voor gesteld zien.

Bij deze kondig ik jullie ons nieuwe project ‘Wereldwijde Wenteling’ aan, waar Garda Meerdink van Stichting Waddenwerk en ik de moeders van zijn. We starten in 2022 op Schiermonnikoog en staan open voor samenwerking en uitbreiding in het hele waddengebied.
We verheugen ons op het maken van een blijvend groen labyrint in de vorm van een walvis dat een bijzondere belevingsplek gaat worden.

Van harte welkom om hier op jouw wijze aan deel te nemen of het mede mogelijk te maken door bijvoorbeeld een financiële bijdrage. Stichting Salix is een culturele ANBI stichting waardoor je gift aftrekbaar is voor de belastingen.

Tot ziens – op Schiermonnikoog- in 2022!!

Ludy Feyen
artistiek leider

Gemeenschapskunst project
Wereldwijde Wenteling
Schiermonnikoog 1 maart -1 november 2022

Met ons project geven we samen met jongeren op creatieve wijze vorm aan perspectief voor de toekomst. Basis hiervan is het levend labyrint Walvis spiraal en een inspirerend workshop programma voor scholieren van Schiermonnikoog en scholieren op schoolreis van elders in Nederland.
Wat doen wij aan zorg voor de aarde en hier aan gekoppeld CO2 reductie?
Op de eerste plaats willen wij met ons project jongeren bewustzijn bijbrengen van het belang van natuur voor hun eigen leven. Om zodoende een levensstijl verandering op gang te brengen die hun footprint en daarmee de reductie van CO2 gaat bewerkstelligen.

Hoe gaan we dit doen?
1. Door samen met jongeren het Walvis spiraal aan te leggen op een unieke plek op Schiermonnikoog.
2. Door onze projectweken voor jongeren met de focus op het gebruik van de bodem. Geïnspireerd op de kracht van de samenleving op Schiermonnikoog, ontwikkelen ze een nieuwe kijk. Vervolgens koppelen we dit aan de keuzes die ze maken in hun eigen leven. We willen bewustzijn creëren op het gebied van voeding, kleding, internetgebruik, reizen, uitgaan en sporten.

Draagvlak
Door onze eerdere Walfisk Mienskip projecten (2017-2018) is er een breed draagvlak ontstaan onder de bevolking van Schiermonnikoog voor deze natuur-kunst-projectweken. Een groep vrijwilligers van het eiland (jong en oud) gaat medewerking verlenen aan het onderhoud van de Walvis spiraal.

Samenwerking
We werken met dit project samen met Natuurmonumenten, de boeren van Schiermonnikoog, de Inspecteur Boelensschool en het jongerenwerk op Schiermonnikoog, naast tal van individuele eilanders.

Zichtbaarheid
Met het Walvis spiraal willen we een plek maken die voor iedereen toegankelijk is. Tijdens projectweken zullen de resultaten van de deelnemende groepen voor een groot publiek zichtbaar worden.

Innovatie
Met het opnieuw gebruiken van oude technieken als wilgenvlechten en wol verwerking willen we jongeren liefde voor natuurlijke producten bijbrengen. Dichtbij verkrijgbaar zonder belasting voor het milieu, evenals de stekkerloze zeis en de bezem. We tonen ze de wisselbouw in de landbouw, waardoor de bodem niet uitput. Ook de bio-diverse groententeelt van de Pluktuin en het locale voedselbos worden geproefd en bezocht. En uiteraard de voor het waddengebied belangrijke groene visserij.

Uniciteit
De Walvis spiraal en de projectweken Wereldwijde Wenteling wordt een unieke plek en werkwijze in het waddengebied waar we ons na deze opstart voor meerdere jaren aan verbinden en hiermee veel jongeren hopen te bereiken.