Na de geslaagde pilot van 2017 is in de zomer van 2018 het project Walfisk Mienskip, als onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad, uitgevoerd in samenwerking met Garda Meerdink van Atelier Schier. Meer dan 200 jongeren hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de walvis moeder en haar kalf onder leiding van beeldend kunstenaar Ludy Feyen op het wad bij Schiermonnikoog.

Middels workshops hebben jongeren een cultureel programma gevolgd waarmee zij ambassadeur werden voor ‘Schone zee, doe je mee ?!’

Het project kwam tot stand met bijdrage van Iepen Mienskipsfuns, Fries Jeugdfonds voor Cultuur, MAPS, Rabobank Noord-Oost Friesland, crowdfunding Voor je buurt en diverse sponsoren.

Mede dankzij vele vrijwilligers is het project een groot succes geworden.